• B Future
  • |
  • 0507401238

מגרסת פתיתים אישית AS1219CE.A4 גר’ 70

580.00 ₪

svgImg

פתח הזנה: 70 גר’ דף - כושר גריסה: 12 מ”מ- פתיתים4.8xמידות גריסה: 5516 ליטרתכולת נייר: תפעול: אוטומטימתאים למדיה: כןמ”235 מ .ע 354 .ר 484מידות: ג. ניתנת להצבה מתחת |מגרסת פתיתים משרדית מנגנוני הגנה |CD/DVDלשולחן, מתאימה לגריסת אפשרות להפעלה אוטומטית - |נגד התחממות קדימה/אחורהמגרסת פתיתים אישית AS1219CE.A4 גר’ 70התקן העולמי לכושר גריסה נמדד ע”פ נייר דבר זה נועד לעזור לנו להשוות את כושר הגריסה בין הדגמים והיצרנים השונים. גר’ ולכן ייתכן וכושר הגריסה 80יש לשים לב כי מרבית הנייר בשימוש בישראל הינו בפועל יהיה נמוך מזה המצויין בקטלוג זה. להוראות ההפעלה המצורפות לכל מכשיר ולפעול ע”פ ההנחיות.יש לשים לב17500264175000057

התמונה להמחשה בלבד
  • מקצועיות ושירות

  • קיימת חנות

  • חניית רחוב

  • קנייה מאובטחת