• B Future
  • |
  • 0507401238

מכשיר למינציהPDA3-330C

380.00 ₪

svgImg

פתח הזנה: 2 מ”מ מיקרון/ 250עובי ציפוי מקסימלי: 500 מ”מ/דקהמהירות: מ”510 מx240x105מידות: ג”7.9משקל: | גלילי סילקון 4 |מתאים לעבודה עם תמונות | גוף מתכת | אפשרות ללמינציה קרה |בורר טמפ’ אפשרות להפעלה לאחור (בתקלה) מכשיר למינציהPDA3-330C

התמונה להמחשה בלבד
  • מקצועיות ושירות

  • קיימת חנות

  • חניית רחוב

  • קנייה מאובטחת